Käymäläjätteet ja imutyhjennys

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Kaikissa veneissä, joissa on vesi-wc, on oltava myös imutyhjennysjärjestelmä. Veneessä jäte johdetaan ja varastoidaan septisäiliöön, joka tyhjennetään imutyhjennyslaitteen avulla. Näin käymäläjäte menee vedenpuhdistamoihin eikä suoraan luontoon vesistöjä rehevöittämään.

 

Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Se tarkoittaa kasvien perustuotannon kasvua liiallisen ravinnekuormituksen seurauksena. Rehevöitymistä aiheuttavat etenkin kasvien tarvitsemat ravinteet typpi ja fosfori, joita leviää vesistöihin muun muassa jätevesien, pelloilta valuvien vesien ja ilmasta tulevan laskeuman kautta.


Huolehtimalla veneessäsi käymäläjätteen asianmukaisesta käsittelystä kannat oman vastuusi rehevöitymisen pysäyttämiseksi.

Katso vinkkivideosta käytännön ohjeet septitankin imutyhjennykseen!


liityjaseneksi

Poutapilvi web design - P4