Ajattele ja lajittele

Veneillessä on hyvä pyrkiä vähentämään turhan jätteen syntyä pelkän tilanpuutteenkin vuoksi.


Ylimääräiset pakkaukset voi jättää pois jo kaupassa valitsemalla tuotteita, joissa on vähemmän pakkausmateriaalia. Viimeistään kotona elintarvikkeet kannattaa pakata kestäviin ja pestäviin rasioihin, jotka vievät veneessäkin vähemmän tilaa kuin kertakäyttöpakkaukset.

 

Jätteiden lajittelu onnistuu yllättävän vaivattomasti myös veneessä. Sekajäteastian lisäksi esimerkiksi istuinkaukalon penkin alle tai ankkurilaatikkoon on helppo laittaa keräysastiat tai -pussit ainakin kierrätettäville lasi- ja metallijätteille, jotka satamassa voi tyhjentää niille tarkoitettuihin jäteastioihin.


Veneessä käytännöllinen keräysastia voi olla vaikkapa kannellinen ämpäri. Maalaisjärkeä ja mielikuvitusta käyttämällä jätteiden lajittelu vesillä käy yhtä helposti kuin maissakin, ilman suuritöisiä ja hankalia erikoisasennuksia.


Vaaralliset jätteet

Vaarallisiksi jätteiksi katsotaan kaikki jäte, joka sisältää sellaisia haitallisia aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa luonnolle tai ihmisille.

 

Vaarallisia jätteitä syntyy erityisesti veneiden kevät- ja syyskunnostusten yhteydessä. Niihin lukeutuvat mm. käytetyt veneakut, ladattavat akut ja paristot, öljyiset jätteet, pilssivedet, maali-, lakka- ja liuotinjäte, hätäraketit ja käsisoihdut sekä vanhentuneet lääkkeet. Myös myrkkymaalien hiontajäte luokitellaan  vaaralliseksi jätteeksi. Kerääthän sen huolellisesti talteen imurin tai pressun avulla ja toimita asianmukaiseen keräykseen.

 

Aineiden alkuperäiset pakkaukset ovat vaarallisten jätteiden parhaita säilytysastioita, mutta jos käytät muita astioita, muista merkitä selkeästi mitä mikäkin purkki sisältää. Vaaralliset jätteet tulee pitää erillään muista jätteistä

 

Vaarallisten jätteiden omatoiminen käsittely laimentamalla,

haihduttamalla tai polttamalla tai niiden kaataminen viemäriin on ehdottomasti kielletty.

Akut ja paristot

Toimita akku heti vaihdon jälkeen vaarallisten jätteiden keräykseen. Ole varovainen akkua käsitellessäsi: pidä huoli, että akkuneste ei pääse valumaan ulos, kuljeta akkua oikein päin ja pidä korkit suljettuina. Akkujen sisältämä akkuneste on erittäin syövyttävää ja ne sisältävät myös lyijyä, joka on pohjaveteen tai maaperään päästessään hyvin saastuttavaa.

 

Ladattavat nikkeli-kadmium-akut, nappiparistot ja raskasmetalleja sisältävät paristot ovat myös vaarallista jätettä. Yleensä tällaisissa paristoissa on siitä merkintä (Ni-Cd, Ni, Cd, LR, Alkaline, Mercury), mutta mikäli olet epävarma asiasta, luokittele ne vaaralliseksi jätteeksi.

Öljyiset jätteet

Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja strasselit sekä pilssivedet ovat vaarallista jätettä. Nestemäiset öljyiset jätteet on hyvä säilyttää omissa, tarkoituksenmukaisissa astioissaan. Muistathan, ettei jäteöljyn sekaan saa laittaa muita nesteitä, kuten liuottimia tai jäähdytysnesteitä.

Pilssivedet voi imeyttää öljynimeytysmattoon, vanhoihin rätteihin tai muihin vanhoihin tekstiileihin ja toimittaa vaarallisen jätteen keräykseen.

Maali-, lakka- ja liuotinjätteet

Maalien, lakkojen, liuotinaineiden ja esimerkiksi liimojen tähteet ovat vaarallista jätettä.  Kuivunut myrkkymaali ja sen hiontajäte ovat myös vaarallista jätettä. Kerääthän sen huolellisesti talteen imurin tai pressun avulla ja toimita vaarallisen jätteen keräykseen.

Liuottimia ei saa sekoittaa muiden liuottimien tai nesteiden kanssa tulipalovaaran vuoksi. Myös liuottimien kostuttamissa räteissä on itsestäänsyttymisvaara!

Muut vaaralliset jätteet

Vanhentuneet raketit ja soihdut tulee toimittaa myyjälle tai poliisiasemalle. Myös meripelastusyhdistykset ja veneseurat järjestävät toisinaan tilaisuuksia, joissa vanhentuneet raketit ja soihdut käytetään harjoitusammunnoissa.


Veneen käsivara-apteekin vanhentuneet lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin. Niitä ei missään tapauksessa saa laittaa sekajätteen sekaan tai laskea viemäriverkostoon!
Katso lisää vinkkejä roskien käsittelyyn vinkkivideostamme!


Vinkkejä

- käytä omaa ostoskassia
myös veneillessä

- hanki veneeseen kestävä ja pestävä astiasto. Vältä kertakäyttöastioita ja -rasioita

- lajittelun voi järjestää helpoin ja yksinkertaisin järjestelyin, ilman monimutkaisia ja hankalia erikoisasennuksiaPoutapilvi web design - P4