Muovinen meremme -lyhytdokumentti

Itämeren roskaantuminen on ongelma, johon jokainen yksilö voi vaikuttaa. Muovinen meremme -lyhytdokumentti tuo esille ongelman laajuutta ja erityisesti muovin aiheuttamia haittoja ja vahinkoja meriympäristölle ja ihmisille.


Maailman merien roskaantuminen on yksi laajimmin levinneistä, meriympäristöön vaikuttavista ongelmista. Roskat vaarantavat merten herkkiä ekosysteemejä ja eliöyhteisöjä niin rannikkoalueilla kuin aavalla merellä

 

Tiedetään, että muoviroskaa löytyy Itämeren rannoilta eniten muihin roskalaatuihin verrattuna. Muovijätettä on kaikesta Suomen rannoille ajautuneesta jätteestä noin 62 prosenttia. Rannalle ajautuu merialueesta riippuen noin 15-30 prosenttia mereen päätyneestä roskasta, lopun jäädessä mereen.


Muovinen meremme -dokumentin rahoittajina ovat Turun Seudun Jätehuolto Oy, Rouskis Oy ja Kuusakoski Oy. Käytännön toteutuksesta vastaa DirtStudios Osk yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.jussarö Kevät 2013 062 as Smart Object-1 PIENI

Poutapilvi web design - P4