ROOPE-SATAMAOHJELMA

Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ympäristöohjelma. Ohjelman taustalla on yhdistyksen vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä venesatamien kanssa.

Ohjelman ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuu Pidä Saaristo Siistinä ry:n lisäksi satamien edustajia sekä ympäristöhallinnon, veneilyn ja turvallisuuskysymysten asiantuntijoita.

Ohjelman tavoitteet:

 • venesatamien kehittäminen niiden koosta riippumatta
 • ympäristön huomioivien toimintatapojen ja ajatusmallien edistäminen sekä satamanpitäjien että veneilijöiden keskuudessa

Roope-satamilta edellytetään:

 • ympäristövastaavan nimeämistä
 • jätehuollon asianmukaista järjestämistä
 • jätevesien asianmukaista käsittelyä
 • siisteyttä ja roskattomuutta
 • turvallisuudesta huolehtimista
 • tiedottamista hakemuksessa määritellyistä asioista
 • halua olla mukana

Roope-satamat saavat mm.

 • Roope-lipun salkoon vedettäväksi
 • näkyvyyden Roope-satamien kotisivuilla
 • julisteen, t-paidan yms. näkyvyyttä ohjelmaan osallistumisesta
 • tukea toimintaansa; erityisesti jätehuoltoa koskevissa kysymyksissä, koulutuksessa, ympäristötyön kehittämisessä

Tämä on Roope-satamaohjelman logo, joka on myös Roope-satamissa liehuvissa lipuissa.
ROOPE-SATAMA-HAMN

Järvialueilla sijaitsevissa satamissa voidaan käyttää myös tätä logoa.
ROOPE-SATAMA-JÄRVI

Tutustu Roope-satamaohjelmaan satamanpitäjän näkökulmasta:

Yhteyshenkilö:

Katriina Murto
järjestösihteeri
Pidä Saaristo Siistinä ry
p. 050 5985181
katriina.murto@pssry.fi

Poutapilvi web design - P4