Sataman jätehuoltosuunnitelma

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan yli 50 venepaikan satamien tulee laatia satamalla jätehuoltosuunnitelma ja toimittaa se sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella huvivenesatama sijaitsee.

Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman.

Sataman jätehuoltosuunnitelmassa on muun muassa kerrottava, mitä jätteitä otetaan vastaan sekä miten niiden säilytys ja jatkokäsittely hoidetaan. 

Jätejakeet saattavat vaihdella satamatyypin ja satamassa suoritettavien toimintojen mukaan. Sataman on avoimesti tiedotettava omasta jätehuollostaan myös palvelujen käyttäjille.

Lisätietoa jätehuoltosuunnitelmasta ja ympäristöluvan tekemisestä löydät esimerkiksi ympäristöhallinon yhteisestä verkkopalveusta.

Erilaisia satamien ympäristöohjeita löydät Julkaisut-osiostamme.