Järvet ja joet

Järvien, jokien ja muiden makeiden vesien roskaantumista ei ole tutkittu läheskään niin paljon kuin merten. Monet roskaantumisen seurantamenetelmistä sopivat myös makeiden vesien seurantatyöhön. Makeat vedet vaativat kuitenkin myös omia menetelmiä, sillä ne muodostavat oman elinympäristönsä erityispiirteineen ja eliöineen.

Suomessa ei ole vielä käynnissä virallista makeiden vesien roskaseurantaa. Joitakin suuntaa-antavia tietoja on saatu aktiivisten kansalaisten järjestämistä siivoustempauksista (Siisti Biitsi). Makeiden vesien roskaantuminen ja erityisesti muoviroskan lisääntyminen huolestuttaa, sillä monet makean veden altaat ovat myös juoma- ja talousveden ottopaikkoja.

Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Kallavedellä ja Haukivedellä vuonna 2016 aloitetussa järvien mikromuoveihin liittyvässä tutkimuksessa tarjoamalla huoltoaluksen M/S Roope-Saimaan tutkijoiden käyttöön näytteenotteita varten. Tutkimustyössä on tarkoitus selvittää mikromuovien määrää ja levinneisyyttä sekä kulkeutumisreittejä.

Suomessa tilanne on siinä mielessä hyvä, että täällä juomaveden puhtautta seurataan tarkasti, eivätkä mikromuovit välttämättä aiheuta ongelmia vedenottamoille. Toisin on niissä maissa, joissa ympäristöterveyden valvonta on heikompaa.


Makeiden vesien roskaantuminen ja erityisesti muoviroskan lisääntyminen huolestuttaa, sillä monet makean veden altaat ovat myös juoma- ja talousveden ottopaikkoja.