Kohti myrkytöntä veneilyä

Moni veneilijä maalaa joka kevät veneensä pohjan eliönestomaaleilla eli kansanomaisemmin myrkkymaaleilla. Myrkkymaalit pitävät pohjakasvuston poissa, mutta samalla vahingoittavat Itämeren herkkää eliöstöä sekä pilaavat maaperää.

Itämerellä veneilijän kiusankappale on merirokko, jonka toukat kiinnittyvät alustaansa, kuten veneen pohjaan tiukasti keskikesällä. Merirokko ja muu kasvusto pohjassa hidastavat veneen vauhtia ja lisäävät polttoaineenkulutusta.

Kasvustoa torjutaan myrkkymaaleilla, jotka nimensä mukaisesti ovat myrkyllisiä. Antifouling-maalien teho ja toiminta perustuvat kemiallisiin tai biologisiin ominaisuuksiin, jotka estävät mikrobien ja kehittyneempien kasvi- ja eläinlajien muodostaman kasvuston tarttumista veneiden pohjiin. 

merirokkoMyrkkymaalien vaikutukset ulottuvat koko Itämeren ekosysteemiin

Nykyisissä myrkkymaaleissa tehoaineina käytettävät sinkki ja kupari ovat suurissa määrin ihmiselle vaarallisia, mutta jo pienissä pitoisuuksissa ne ovat haitallisia Itämeren eliöstölle ja erityisesti muutamalle avaineliölle ja sitä myöden koko Itämeren ekosysteemille.

Eliönestomaalien haittavaikutusten voimakkuutta kasvattaa entisestään se, että maalipäästöt ovat suurimmillaan keväällä, useiden vesieliöiden parhaimpaan lisääntymisaikaan, kun veneet lasketaan veteen uudessa maalissa. Huviveneet ovat myös satamissa paikallaan pitkiä aikoja, jolloin haitallinen pistevaikutus muodostuu erittäin suureksi.

Maalit pilaavat myös maaperää

Antifouling-maalit pilaavat myös venetelakoiden ja -satamien maaperää, mikäli maalijämiä ei käsitellä asianmukaisesti. Aineet voivat kulkeutua maaperästä pohjaveteen, vesistöön tai levitä ympäröiville alueille. Ympäristö- ja terveysvaikutukset saatetaan havaita vuosikymmenien jälkeen, toiminnan jo päätyttyä.

Venetelakoilla ja satamissa riski maaperän pilaantumiseen on todellinen ja todennäköistä, sillä veneiden huoltotoimenpiteissä käytetään monia eri tuotteita, jotka sisältävät runsaasti erilaisia kemikaaleja ja kriittisiä haitta-aineita.

Muistathan, että maalipöly ja -jäte ovat vaarallista jätettä, joka on haitallista ympäristön lisäksi terveydelle. Kun hiot pois vanhaa maalia, käytä hiontaimuria, joka kerää maalijätteen ja pidä veneen alla pressua. Näin saat toimitettua maalijätteen vaarallisten jätteiden keräykseen. Muista myös suojata itsesi hengityssuojaimella.

Maalatun veneen pohjapesun yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät pesuvedet menisi suoraan vesistöön tai telakan maaperään ilman suodatusta. 

Maalien tehoaineiden haittavaikutukset:

Kupariyhdisteet:

  • aiheuttavat levien, vesikirppujen ja kalojen kuolleisuutta
  • kertyvät mm. simpukoihin ja silakoihin
  • lisääntyneet pitoisuudet pohjassa vähentävät eliöstön lajimääriä

Sinkkiyhdisteet:

  • myrkyllisiä joillekin äyriäisille ja kaloille
  • kertyvät ennen kaikkea leviin ja sedimentin eliöihin, kuten nilviäisiin

Orgaaniset yhdisteet:

  • myrkyllisiä ennen kaikkea leville ja vesikasveille
  • useat yhdisteet kertyviä ja hitaasti hajoavia
  • hyvin pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa levämäärien ja -lajien vähenemistä

Myrkkymaaleille on vaihtoehtoja

Pohjan maalaukselle on monia tehokkaita myrkyttömiä vaihtoehtoja. Myrkyttömät menetelmät pohjan puhtaana pitämiseksi ovat usein mekaanisia. 

Lue lisää myrkyttömistä menetelmistä

Suomessa käytettävät antifouling-maalit, joiden teho perustuu kemiallisen ominaisuuteen, tulee hyväksyttää Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). Ilman Tukesin hyväksymismenettelyä ja lupaa ei maaleja saa myydä tai markkinoida Suomessa. Antifouling-maalien käyttö on hyväksyttyä vain merialueilla.

Lue lisää: http://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidien-turvallinen-ja-kestava-kaytto/veneenpohjamaalien-kayton-rajoitukset