Liiku vesillä luontoa kunnioittaen

Ympäristöystävällinen veneily ja vesilläliikkuminen ovat jokaisen vesilläliikkujan vastuulla. PSS ry haluaa muis­tuttaa kaikkia vesillä liikkuvia luonnon moni­muo­toi­suudesta ja puhtaammasta huomisesta.

Veneilyn pistevaikutus merkittävä

Veneilyn ympäristövaikutukset ovat marginaalisia, kun niitä verrataan vaikka teollisuuden, maatalouden tai yhdys­kuntien vaikutuksiin. Veneily kuitenkin keskittyy ajallisesti muutamiin viikkoihin ja pai­kal­lisesti valmiille väylille ja satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset voivat olla merkittäviä.

Veneilyn ympäristöhaitat liittyvät useimmiten rehevöittäviin jätevesiin ja antifouling-aineiden haitallisiin kemikaaleihin. Ympäristöhaitoiksi lasketaan myös esimerkiksi ankkuroinnin aiheuttamat muutokset meren tai järven pohjassa, meluhaitat, moottoreiden päästöt tai varomaton liikkuminen ja käyttäytyminen herkillä luontoalueilla.

Haitallisia ympäristövaikutuksia syntyy myös venetelakoiden toiminnasta. Satama- ja telakka-alueilla on usein vaarana maaperän ja vesistöalueiden pilaantuminen, mikäli veneiden huoltotöissä syntyviä kemikaalijätteitä ei käsitellä oikein tai veneiden pesuvesistä ei huolehdita asianmukaisesti.

Tietoa veneilijälle, vesilläliikkujalle ja satamanpitäjälle

Ympäristötietoa-sivuiltamme löydät runsaasti tietoa siitä, miten liikkua vesillä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Tietoa on tarjolla veneilijälle, vesilläliikkujalle, veneseuroille ja sataman tai telakanpitäjille. Julkaisut-osiostamme löydät hyödyllisiä oppaita eri ympäristöaiheista.


Liikutaan vesillä vastuullisesti ja huolehditaan yhdessä siitä, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia veneilystä ja vesistöretkeilystä!