Roopen loki

Pidä Saaristo Siistinä ry:n blogissa keskustellaan vesistöjen ja ympäristön suojelusta, roskaantumisen ehkäisystä, veneilystä ja vesillä liikkumisesta.
1.8.2018 15.57

Myrkytön pohjamaali veneeseen – onko sellaista?

Jutta Vuolamo

Veneenpohjan puhdistusmenetelmän valinta ei ole helppoa markkinoiden tarjotessa useaa erilaista vaihtoehtoa. Moni veneilijä painiikin päätöksenteossaan eri menetelmien hyötyjen ja haittojen välillä. ”Myrkyttömiä” pohjamaaleja on markkinoitu ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina antifouling-myrkkymaaleille, mutta alustavat tutkimukset tukevat päätöstä välttää näidenkin maalien käyttöä ainakin toistaiseksi.

Myrkkymaaleiksi luokitellaan maalit, joiden toiminta perustuu biosiditehoaineiden, esimerkiksi kuparin ja sinkin, vaikutustapaan. Myrkkymaalien käyttö veneenpohjissa on tavanomainen ja maailmanlaajuinen, mutta ympäristölle haitallinen, toimenpide estämään eri eliöiden kiinnittyminen veneen runkoon. Ympäristöön päästessään myrkkymaalien on todettu haittaavan kiinnittyvien eliöiden lisäksi myös muita vedeneläviä. Tämän takia näille maaleille on haluttu kehittää ympäristöystävällisempiä versioita, joskus myrkyttömiksikin kutsuttuja maaleja. Vaikka taustalla on halu vähentää vahinkoa mertemme moninaista eliöstöä kohtaan, myrkyttömien maalien aiheuttamat seuraukset ovat alustavissa tutkimuksissa olleet toistaiseksi harmillista luettavaa.

Kemikaalien yhteisvaikutuksia ei vielä tutkittu tarpeeksi

Myrkkymaalien toiminta on kemiallista, kun taas ”myrkyttömät” eli biosidittomat maalit toimivat fysikaalisena keinona estäen eliöiden kiinnittymisen. Biosidittomien maalien käytön mahdollisia seurauksia on tutkittu vielä suhteellisen vähän, ja valvontaelinten tekemät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä niiden sisältämien aktiivisten ainesosien vaikutuksiin eivätkä niinkään kemikaalien yhteisvaikutuksiin. Toisin sanoen biosidittomia maaleja valvotaan, mutta EU-asetusten mukaisesti vain normaalien aineiden rajoissa.

Muun muassa Tukholman yliopistossa tehdyissä alustavissa tutkimuksissa on selvinnyt, että pienveneisiin käytettävistä biosidittomista maaleista liukenevat aineet aiheuttavat mm. levien tukahtumista, nuorten äyriäisyksilöiden kehityksen hidastumista sekä äyriäisten kuolleisuuden lisääntymistä. Tutkimuksissa huomattiin, että näistä maaleista liukeneva liete aiheutti testatuille lajeille vähintäänkin jopa yhtä voimakkaita haittoja kuin myrkkymaalit. Seurausten laajuudesta ekosysteemeissä ei vielä ole tarpeeksi tietoa, mutta vaikka maalien suorat haittavaikutukset kohdistuisivatkin vain yksittäisiin eliöihin, seuraukset voivat heijastua muihin lajeihin ja täten häiritä merenelävien yhteisöllistä tasapainoa.

On kuitenkin epäselvää, mikä biosidittomissa maaleissa vahingoittaa eliöitä, sillä niiden sisältämät ainesosat ovat pitoisuuksiensa perusteella luokiteltu myrkyttömiksi. On mahdollista, että maalin kemikaalit muodostavat yhdessä myrkyllisen seoksen. Toisaalta osassa, mutta ei suinkaan kaikissa, biosidittomissa maaleissa käytetään sinkkiä luvallisesti säilöntäaineena tehoaineen sijaan. Jos sinkki kuitenkin irtoaa maalista vesistöön, vaikutus on eliöiden kannalta haitallinen. Lisätutkimukset ovat siis tarpeellisia voidaksemme ymmärtää kemikaalien yhteisvaikutuksia merissämme paremmin.

Myöskin silikonipitoisten pohjamaalien myrkyllisyyttä on selvitetty, ja vastaus riippuu monesta tekijästä. Silikonimaalit eivät joidenkin tutkimusten mukaan itsessään ole akuutisti myrkyllisiä eliöille, koska niiden sisältämät haitalliset aineet ovat sidottuna silikoniin. Tämä on kuitenkin vain osa totuutta, sillä myrkyttömyys pätee käytännössä vain silloin, kun veneen pohja ei altistu voimakkaalle kulutukselle tai hiertymille. Jos harja, laituri tai vaikkapa kivi raapaisee veneen pohjan silikonipintaa, sitoutuneet haitalliset aineet saattavat irrota veteen ja vahingoittaa vesieliöitä. Vaikka osa silikonimaaleista ei sisällä biosideja, niistä on kuitenkin todettu irtoavan muita haitallisia aineita vesistöön.

_MG_4795
Maaleille on onneksi olemassa vaihtoehtoja, jotka säästävät luontoa eivätkä ole terveydelle haitallisia. Veneen pohjan voi pitää puhtaana kasvustosta mekaanisten menetelmien avulla.

Muista vaihtoehtoiset puhdistusmenetelmät!

Veneenpohjien puhtaanapito on erilaisine ratkaisuineen haaste, jossa on otettava huomioon monia eri näkökulmia. Vaikka tämän päivän biosidittomia maaleja ei vielä voi kutsua myrkyttömiksi hyvällä omallatunnolla, tietoa niiden vaikutuksista voidaan mahdollisesti hyödyntää kustannustehokkaampien ja samalla ympäristöystävällisten eliönestoratkaisujen kehityksessä. Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedostaa pohjamaalien aiheuttaman ympäristöriskin ja tuokin vuoden 2018 raportissaan esille maalien korvaavien menetelmien tämänhetkisen tärkeyden.

Ympäristöystävällisen veneilyn vastuu ei kuitenkaan ole yksin viranomaisten, sillä jokaisen vesilläliikkujan velvollisuus on huomioida toimintansa seuraukset, jotta voimme nauttia kauniista meristämme tulevaisuudessakin. Maaleille vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä puhdistusmenetelmiä ovat tällä hetkellä mm. harjat, matot, pesurit ja ultraäänilaitteistot, joista voit lukea lisää täältä.


Lue tai lataa PSS ry:n opas Askeleet myrkyttömään veneilyyn: Katseet veneiden pohjiin (2017) 

Lähteet:

Hanninen, O. (2018). Antifoulingvalmisteiden ympäristöriskinhallinta ja kestävä käyttö. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston raportti 2018.

Karlsson, J. & Eklund, B. (2004). New biocide-free anti-fouling paints are toxic. Marine Pollution Bulletin 49: 456–464.

Karlsson, J., Ytreberg, E. & Eklund, B. (2010). Toxicity of anti-fouling paints for use on ships and leisure boats to non-target organisms representing three trophic levels. Environmental Pollution 158: 681–687.

Thorlaksen, P., Yebra, D. M. & P. Catalá (2010). Hydrogel-based third generation fouling release coatings. Gallois Magazine, September 2010.

Watermann, B. T., Daehne, B., Sievers, S., Dannenberg, R., Overbeke, J. C., Klijnstra, J. W. & Heemken, O. (2005). Bioassays and selected chemical analysis of biocide-free antifouling coatings. Chemosphere 60: 1530–1541.
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja