Viestintä

Palvelemme tiedotusvälineitä vesilläliikkumisen ja veneilyn ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme ovat käytettävissä haastatteluihin. Toimitamme myös artikkeleita sekä kuva- ja videomateriaalia PSS ry:n toiminnasta ja vesilläliikkumisen ympäristöasioista.

Pidämme puheenvuoroja ja esitelmiä erilaisissa tilaisuuksissa mahdollisuuksiemme mukaan. Järjestämme Siisti Biitsi -talkoita yhdessä yritysten, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa ja opastamme omien Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoiden järjestämisessä.

Osaamisalueitamme ovat muun muassa:

  • saaristo- ja järvialueiden jätehuolto
  • veneiden käymäläjätteet ja imutyhjennys
  • kuivakäymälät saariolosuhteissa
  • kestävä veneily ja vesilläliikkuminen
  • ympäristöystävällinen satamatoiminta
  • retkisatamahuolto
  • vesistöjen roskaantuminen
  • veneiden huollon ja telakoinnin ympäristökysymykset
  • eliönestomaalit ja vaihtoehdot niille

Löydät tästä osiosta myös julkaisut, tiedotteet, kuvapankin, uutiskirjeen ja lehdistökuvat.

Viestinnän yhteystiedot:


Nora Forsman
tiedottaja (äitiyslomalla)
040 455 7252
Ida Sandberg
tiedottaja
040 457 1182
Veera Säilä
tiedottaja
040 455 2798