Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB

SaaRa - Ravinnekiertoa saaristomeren matkailukohteissa

SaaRa on saariston matkailukohteiden ravinnekierrätystä edistävä projekti, jonka tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen sekä syntyneen biojätteen paikallinen hyödyntäminen saaristossa.

Ruokahävikkiä syntyy matkailussa

Tällä hetkellä Saaristomeren ravintolakohteissa syntyvä ruokahävikki joutuu sekajätteeseen. Saaristomeren kasvavat matkailijamäärät lisäävät ennestään alueen ruokahävikkiä, jolla on sekä suoria että välillisiä rehevöitymisvaikutuksia. 

Ongelma on olennainen myös huviveneissä, joissa valmius jätteiden lajitteluun puuttuu. 

Projektin tavoitteena on vähentää ruokahävikin syntyä, edistää kompostointimahdollisuuksia, tehostaa palveluketjua, selvittää ruokahävikin tuotteistusmahdollisuuksia sekä motivoida veneilijöitä biojätteen lajitteluun.

Vähemmän kuljetettavaa jätettä

Biojätteen paikallinen kierrättäminen vähentäisi myös mantereelle kuljetettavan jätteen määrään. PSS ry:n osuus projektissa keskittyy viestintään etenkin veneilijöiden suuntaan, sekä selvittämään ja parantamaan valmiutta biojätteen keräämiseen veneissä.

SaaRan projektipartnereita ovat Turun yliopiston Brahea-keskus ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Projektia toteutetaan 1.11.2017– 31.10.2019 välisenä aikana Nauvon, Seilin, Örön sekä eteläisen Jurmon matkailukohteissa ja vierasvenesatamissa.

SaaRa on yksi hallituksen ravinnekierrätysohjelman kärkihankkeista, ja se rahoitetaan ympäristöministeriön RaKi-ohjelmasta.

SaaRan sivut: www.annospuhtaampaa.fi