COMPLETE - Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping

COMPLETE on koko Itämeren alueen kattava projekti, joka keskittyy tutkimaan, miten veneily ja laivaliikenne vaikuttavat vieraslajien leviämiseen. 

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana projektissa vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutusten asiantuntijana, ja yhdistyksen osalta toimet keskittyvät biofoulingin (eli päällyskasvuston) seurantaan veneilyssä.

Projektin aikana kehitetään uusi seuranta- ja testausjärjestelmä yhdessä mukana olevien tutkimuslaitosten kanssa. Projektin tavoitteet ovat suorassa yhteydessä kansainvälisten sopimusten edellyttämiin toimiin laivaliikenteen ympäristövastuun parantamiseksi sekä vieraslajien leviämisen hillitsemiseksi.

COMPLETEssa ongelmaan tartutaan laivojen painolastivesien paremman hallinnan sekä päällyskasvuston leviämisen seurantametodien kehittämisen kautta. Projektin pääkohderyhmiä ovat kansalliset ministeriöt, liikenne- ja ympäristövirastot, laivateollisuus sekä tähän liittyvät sidosryhmät, satamat sekä rannikkokaupungit, telakat, veneilyseurat ja pienvenesatamat sekä HELCOM.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n rooli COMPLETEssa

PSS ry:n tehtävänä COMPLETE-hankkeessa on kehittää testimetodi selvittämään, miten paljon vapaa-ajan veneily ja venetrailerit vaikuttavat vieraslajien liikkuvuuteen ja levinneisyyteen Itämerellä. Pienveneilyn osuudesta ongelmaan ei toistaiseksi ole tietoa saatavilla. 

Metodin tulee olla tarpeeksi kustannustehokas ja yksinkertainen, jotta venesatama- ja telakkatoimijat voivat itsenäisesti ottaa näytteitä, mutta samalla tarpeeksi kattava, jotta tulokset ovat tieteellisesti hyödynnettävissä. Kehitystyötä tehdään siis yhdessä molempien osapuolien kanssa, ja PSS toimii tässä yhdistävänä tekijänä. PSS ry:n rooli projektissa on luontevaa jatkoa yhdistyksen tekemälle pohjatyölle CHANGE-projektissa.

Hankkeen rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Projekti alkoi 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2020.


Lisätietoa projektin nettisivuilla: www.balticcomplete.com.


EUSBSR flagship label cmyk pienempi

IBSR_logo_EUflag_2400px complete
COMPLETE_RGB_BLUE_LOGO-only