BATSECO-BOAT –septipalveluiden kehittämiseen EU-rahoitus Saaristomerellä ja keskisellä Itämerellä

Pienveneiden imutyhjennyspalveluita kehitetään koko keskisen Itämeren alueella kartoittamalla palveluiden nykytilanne sekä investoimalla uusiin ratkaisuihin ja nykyisten laitteiden korjauksiin.

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana BATSECO-BOAT-projektissa, joka parantaa veneiden käymäläjätteen vastaanottoverkostoa koko keskisen Itämeren alueella Viron rannikolta Suomen ja Ruotsin saaristoon suosituimmilla veneilyreiteillä. Tavoitteena on löytää käyttäjäystävällisimmät sekä kustannustehokkaimmat ratkaisut käymäläjätteen keräämiseen.

Vaikka käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, Turun yliopiston ja PSS ry:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein 50 prosenttia veneilijöistä kuitenkin tyhjensi käymäläjätteensä vähintään satunnaisesti suoraan mereen. Syyksi mainittiin useimmiten tyhjennyspaikkojen puutteellinen määrä tai laitteiden huono käytettävyys, ja näihin haasteisiin uusi projekti pyrkii osaltaan vastaamaan.

Septipalveluiden lisääminen ehkäisee rehevöitymistä sekä parantaa palvelutasoa saaristossa ja tuo näin myös myönteisiä vaikutuksia saaristomatkailuun.

Kartoitetaan kehitystarpeet sekä investoidaan uusiin asemiin

Ensimmäisen vuoden aikana BATSECO-BOAT tuottaa laajan kartoituksen keskisen Itämeren septipalveluiden nykytilanteesta. Osana kartoitusta määritellään myös suosituimmat veneilyreitit ja paikat, joihin imutyhjennysasemat tulisi sijoittaa.

Tulosten pohjalta projektissa investoidaan kahdeksaan uuteen imutyhjennyslaitteeseen, joista kaksi sijoitetaan Ruotsin Norrtäljeen, kaksi Saaristomerelle sekä neljä Viron rannikkoalueelle.european_union_batseco

 


interreg_batseco

Kolmevuotista BATSECO-BOAT-projektia johtaa Turun yliopiston Brahea-keskus ja kumppanit ovat Suomessa Pidä Saaristo Siistinä ry, Ruotsissa Ecoloop AB, Campus Roslagen sekä Norrtäljen kunta ja Virossa Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) sekä Viimsin kunta.

Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg -rahoitusohjelma, ja sen kokonaisbudjetti on 1,48 miljoonaa euroa.