Projektit pureutuvat vesistöjen ympäristöongelmiin

Projektit ovat tärkeä osa yhdistyksen työtä, sillä niiden kautta yhdistys on pystynyt kehittämään, tutkimaan ja tekemään tutuksi uusia menetelmiä ja toimintatapoja veneilyn, vesistöretkeilyn ja muun vesien äärellä liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

PSS ry:n projektit painottuvat kolmeen osa-alueeseen:

  • vesistöjen roskaantuminen
  • rehevöityminen
  • kemikalisoituminen

Projekteja toteutetaan erillisrahoituksen turvin yhteistyössä muiden järjestöjen sekä hallinnollisten tahojen, tutkimuskeskusten ja yritysten kanssa niin alueellisella kuin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Näillä sivuilla voit tutustua käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin projekteihin. Projektien kautta tuotetaan ympäristötietoa vesilläliikkujille. Tutustu myös ympäristötietoa-osioon, josta löydät tärkeää tietoa ja vinkkejä, miten vähentää vesillä liikkumisen ympäristövaikutuksia!