Strategiamme

Missio

Pidä Saaristo Siistinä ry edistää Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia.

Visio

Pidä Saaristo Siistinä ry on tunnettu ja luotettava, jäsenperusteinen veneilyn ympäristökysymysten asiantuntijaorganisaatio.

Jäseninämme on vesilläliikkujia sekä muita puhdasta vesiympäristöä arvostavia henkilöitä. Valtaosa veneilijöistä on jäseniämme.

Tuotamme, ylläpidämme ja kehitämme keskeisillä veneilyalueilla laadukkaita ympäristönhuoltopalveluita sekä vesiluonnon suojeluun, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvää tietoa.

Toiminta-ajatus

Rakennamme ja huollamme jätepisteitä, kuivakäymälöitä sekä imutyhjennyslaitteita ja järjestämme erilliskeräyksiä. Huollamme myös luonnon- ja retkisatamia. Tuotamme palvelut yhdessä mm. kuntien, jätehuoltoyhtiöiden ja virkistysalueyhdistysten kanssa.

Tiedotamme, miten liikkua vesillä ympäristöä huomioiden ja kunnioittaen. Osallistumme projekteihin, joista on hyötyä vesiympäristölle ja vesillä liikkujille. Käytämme ympäristön kannalta parhaimmiksi todettuja toimintatapoja.

Toimintamalli

Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta on jaettu kolmeen keskeiseen tehtävään: ympäristönhuolto, ympäristöviestintä ja ympäristöprojektit.

Näitä tehtäviä ohjaavat strategiset tavoitteet, joiden asettamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Henkilöstö pääsihteerin johdolla vastaa tavoitteiden toteuttamisesta.

Ympäristönhuolto jakautuu kuudelle toiminta-alueelle, jotka ovat Saaristomeri, Saimaa, Pohjanlahti, Päijänne, Itäinen Suomenlahti ja Pirkanmaa.

Teemme monipuolista yhteistyötä viranomaisten, veneilyjärjestöjen ja -seurojen sekä muiden sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Arvot

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. 
Pyrimme toiminnassamme aina huomioimaan ja yhteen sovittamaan ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Edesautamme mahdollisuuksiemme mukaan sitä, että ihmiset voivat virkistäytyä vesillä ja saaristossa luontoa mahdollisimman vähän kuormittaen.

Aktiivinen ja aloitteellinen kehittyminen.
Etsimme koko ajan parempia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja ja seuraamme, mitä alamme tutkimus- ja toimintakentällä tapahtuu. Myötävaikutamme hyvien menetelmien käyttöönottamisessa niin omassa kuin kohderyhmiemmekin toiminnassa.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n alkuperäisen toiminta-ajatuksen vaaliminen. 
Haluamme suojella vesiympäristöä ja kannustaa esimerkillämme jokaista toimimaan yksilöinä ja yhdessä paremman vesiympäristön puolesta. Haluamme, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia ainutlaatuisista vesistöistämme. Teemme työtä suurella sydämellä.