RAHANKERÄYSLUPA


Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry 
Rahankeräyslupa RA/2017/1180 

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto, 17.11.2017.

Keräyksen toimeenpanoalue ja aika: koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta 1.1.2018–31.12.2019. 

Keräys- ja vetoamistavat: vedotaan yleisöön internetilmoituksin, esitteissä ja painotuotteissa, radiossa, järjestämällä lipaskeräys sekä tekstiviestikeräys, jossa lahjoittaa voi lähettämällä tekstiviestin maksulliseen palvelunumeroon, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämien Roope-palveluiden (veneilijöiden jätepisteet, kuivakäymälät, kelluvat imutyhjennyslaitteet) ja huoltoalusten ylläpitoon, kunnostuksiin, uusien huoltoalusten hankintakustannuksiin sekä yhdistyksen tekemän ympäristökasvatustyön rahoittamiseen sekä vesistöjen suojelutyöhön. 

Aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen: 2018-2019.