Testamenttilahjoitus

Pidä Saaristo Siistinä ry:lle voit tehdä testamenttilahjoituksen, jos haluat esimerkiksi testamentata osan omaisuudestasi yhdistyksen toiminnan tukemiseksi ja puhtaan saaristo- ja järviluonnon säilyttämiseksi tulevillekin sukupolville. Testamenttilahjoitukset voidaan toiveiden mukaan myös kanavoida tietylle vesistöalueelle tai tiettyyn kohteeseen. 

Jos et ole laatinut testamenttia, omaisuutesi jaetaan perimisjärjestyksessä. Jos sinulla ei ole lain mukaisia perillisiä, omaisuutesi luovutetaan valtiolle. Testamentin tekeminen on tapa varmistaa, että toiveesi toteutuvat juuri niin kuin sinä haluat ja että oma arvomaailmasi jää elämään.

Muistathan, että kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä. Liian pientä lahjoitusta ei ole.

Testamentin laatiminen ei yleensä ole vaikeaa, mutta sen on täytettävä lain määrittelemät muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Pätevän testamentin voi tehdä itse ja pyytää todistajiksi kaksi esteetöntä henkilöä. Todistajaksi ei kelpaa testamentin tekijän tai saajan lähisukulainen tai puoliso. Jotta testamentin oikeusvaikutukset ovat tarkoituksenmukaiset ja jotta testamentti varmasti täyttäisi muotovaatimukset, on kuitenkin erittäin suositeltavaa tehdä testamentti ammattitaitoisen asianajajan kanssa. Apua testamentin tekemiseen saa asianajotoimistoista.

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Pidä Saaristo Siistinä ry:n ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksista veroa.

Yhteyshenkilö:
Aija Kaski
PSS ry, pääsihteeri
p. 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi