rss Ajankohtaista

26.7.2017 14.47

Aurajoessa virtaavan roskan määrää tutkitaan

Turun Aurajokeen on asennettu puomit, jotka keräävät joessa virtaavaa roskaa vajaan viikon ajan 25.–30. heinäkuuta. Pilotissa on tarkoitus mitata, kuinka paljon ja minkä laatuista roskaa kulkeutuu joen kautta mereen.


Turun Aurajoen roskamittaukset ovat osa Itämerta ympäröivien maiden yhteistä BLASTIC-projektia, joka kartoittaa muoviroskien kulkureittejä mereen sekä kulkeutuvan roskan määrää ja laatua. Tutkimusten mukaan yli 80 % merten roskasta on peräisin maalähteistä. Esimerkiksi kaupunkien läpi kulkevat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti.


Projektissa mukana olevat Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry), Turun kaupunki ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat asentaneet kaksi keräyspuomia Aurajokeen, toisen joen yläjuoksulle ja toisen alajuoksulle Teatterisillan viereen. Vastaavanlaisia seurantamittauksia toteutetaan myös projektin muissa maissa.


- Nyt käynnissä oleva seuranta on ensimmäinen kahdesta seurantajaksosta. Toinen järjestetään myöhemmin syksyllä. Tällä jaksolla saamme arvokasta tietoa tämänkaltaisen seurantamenetelmän toimivuudesta Aurajoessa sekä kaupunkitapahtumien ja turismin vaikutuksesta roskaantumiseen, kun vertaamme tuloksia myöhemmän seurantajakson tuloksiin, kertoo SYKEn erikoistutkija Outi Setälä.


Yksi seurannan keskeisistä tavoitteista on kiinnittää suuren yleisön huomio merten roskaantumiseen.

- Joessa näkyvien puomien lisäksi olemme asentaneet rantaan hankkeesta kertovat infotaulut sekä toteuttaneet sen yhteyteen muoviroskainstallaation. Merten roskaantuminen puhututtaa yhä enemmän ympäri maailmaa. Haluamme herätellä kansalaisia siihen, että roskaantumisongelma koskettaa myös Itämerta – olemme itse nähneet tämän selkeästi esimerkiksi rantojensiivouskampanjoidemme yhteydessä. Jokainen voi omalla toiminnallaan edesauttaa merten roskaantumisen ehkäisyä vähentämällä muovin käyttöä sekä kiinnittämällä huomiota siihen, mihin omat roskat päätyvät, painottaa Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektipäällikkö Anna von Zweygbergk.


Ympäristönsuojelun suunnittelija Liisa Vainio Turun kaupungilta kertoo, että Turku pyrkii jatkuvasti parantamaan jätehuoltoa ja vesiensuojelua.


- Blastic antaa myös kaupungille tärkeää tietoa meren roskaantumisen reiteistä. Haluamme myös panostaa ennaltaehkäisyyn eli siihen, että roskia ei ylipäätään päätyisi jokeen ja sitä kautta mereen, Liisa Vainio sanoo.

 

Lisätietoa:

Anna von Zweygbergk                                                                                           
projektipäällikkö                                                                          
Pidä Saaristo Siistinä ry                                                              
p. +358 40 458 9156                                                                  
anna.zweygbergk@pssry.fi                                                        

 

BLASTIC 2016–2018 on Central Baltic -ohjelman (2014–2020) rahoittama. Projektin kokonaisbudjetti on 1 016 55,50 euroa, josta Euroopan alueen kehittämisrahaston osuus on 784 522, 46 euroa. Projektin kumppanimaat ovat Ruotsi, Suomi, Viro ja Latvia. www.blastic.eu


Palaa otsikoihin



Poutapilvi web design - P4