Pidä Saaristo Siistinä ry selkeyttää veneilijöiden jätehuoltoa Itäisellä Suomenlahdella

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoittaa Itäisen Suomenlahden vene- ja vesistömatkailun jätehuoltoa. Tavoitteena on saada kokonaiskuva alueen jätehuollosta ja sen kehittämistarpeista.


PSS ry:n 1.7.2010 käynnistämällä VEJÄ – veneilyn jätehuolto Itäisellä Suomenlahdella - hankkeella pyritään saamaan kokonaiskuva alueen vene- ja vesistömatkailua palvelevasta jätehuoltoverkosta. Hankkeen tuloksena syntyy toimintasuunnitelma PSS ry:lle ja suositus alueen muillekin jätehuollon toimijoille.


Alueen jätehuolto on murroksessa, sillä esimerkiksi Metsähallitus on purkanut jätehuoltopisteitään muun muassa Ulko-Tammiosta tarkoituksenaan motivoida vesillä liikkujia roskattomaan retkeilyyn. PSS ry on puolestaan päätynyt ulkoistamaan alueen lähes kolmenkymmenen jätepisteen jätehuollon.

Hanke käynnistettiin, jotta ennen PSS ry:n toimintatapojen vakiintumista alueella jätehuoltoverkostoa voitaisiin kehittää suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti mahdollisimman hyvin veneilijöitä palvelevaksi. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana alueen kuntia, veneseuroja, Kymenlaakson Jäte Oy, Metsähallitus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Erityishuomiota kiinnitetään jätepisteiden sijaintiin, siisteyteen ja riittävään kapasiteettiin. Jätepisteverkoston suunnittelussa pyritään tehokkaaseen jätteiden kuljetukseen ilman turhia ajoja. Tarkoituksena on antaa veneilijöille mahdollisuus jättää roskansa ja jätteensä asianmukaisiin, riittävän tiheästi sijoitettuihin vastaanottopisteisiin, mukaan luettuina veneiden käymäläjätteiden vastaanottopisteet. Veneilijöitä opastetaan myös roskan määrän vähentämisessä ja lajittelussa.

Hanke on osittain Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Tuen on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hanke on saanut EAKR:n ja valtion tukea yhteensä 73 870 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 31 658 euroa.

Projekti on päättnyt 31.12.2011.
ELY LA01 Logo   FI B    RGB
EU EAKR

vipuvoimaaEU cmykPoutapilvi web design - P4