Huomio veneiden huoltotöiden ja telakoinnin ympäristövaikutuksiin 1.2.2008-28.2.2010

Veneiden tarpeelliset huoltotyöt: pohjapesu, maalaus ja muut korjaustyöt  sekä veneiden telakointi ja talvisäilytys kuormittavat ympäristöä. Pidä Saaristo Siistinä ry:n hankkeessa kehitetään yhdessä venesatamien ja veneilijöiden kanssa nykyistä ympäristöystävällisempiä toimintatapoja.

Tahtoa on, tietoa kaivataan lisää

Keskusteluissa venesatamien kanssa on noussut esiin selkeän ohjeistuksen puuttuminen siitä, missä ja miten veneitä voi huoltaa, telakoida ja säilyttää mahdollisimman ympäristöystävällisesti.


Aihetta koskeva lainsäädäntö on monimutkaista ja osin venesatamien ja telakointialueiden pitäjille vierastakin. Joissakin kunnissa on laadittu selkeämpää ohjeistusta, mutta useimmiten tietoa on vaikea saada. Riittävää konkreettista apua ei löydy myöskään kansainvälisestä Sinilippuohjelmasta.


Lopputuloksena usein on, että asiat tehdään kuten ennenkin, vaikka mielenkiintoa ja halua ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin olisi.

Hyötyä sekä yrittäjille että veneilijöille

Ympäristökysymykset veneiden huolto- ja telakointialueilla -niminen hanke lisää venesatama- ja telakkayrittäjien edellytyksiä ja motivaatiota toimia siten, että veneiden huoltotyöt ja telakointi kuormittaisivat ympäristöä mahdollisimman vähän.


Usein ympäristöystävällisempi toimintatapa voi merkitä myös rahallisia säästöjä. Lisäksi hanke parantaa yrittäjien kykyä varautua myös mahdollisesti tuleviin uusiin määräyksiin ja haasteisiin.


Lisäksi ympäristöystävällisen venesataman odotetaan houkuttelevan myös veneilijöitä, jotka arvostavat ympäristöasioiden tehokasta huomioon ottamista.

Myrkkymaalit ja veneiden pohjapesu 

Hankkeessa tutkitaan veneenpohjamaaleja sekä toimivia vaihtoehtoja myrkkymaaleille.

 

Vaihtoehtona myrkkymaaleille on veneen pohjapesu muutaman kerran veneilykauden aikana. Keskeisiä kysymyksiä ovat lainsäädäntö, nykykäytäntö, syntyvät päästöt ja pesupaikkojen toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla niin veneilijän kuin ympäristönkin kannalta.

 

Venepesu 2


Veneiden pohjapesuun on nykyisin olemassa myös laitteita, joiden käyttöidea on, että veneen pohja pestään 2-3 kertaa kesässä, erityisesti juuri loppukesällä, kun merirokko kiinnittyy.


Laite on vedessä, eikä venettä tarvitse nostaa puhdistusta varten. Koko pesu kestää noin 10 minuuttia. Laitteen käyttö kuitenkin edellyttää, ettei veneen pohjassa ole lainkaan myrkkymaaleja.

Veneiden huolto-, maalaus- ja korjaustyöt sekä talvisäilytys

Erittäin tärkeää on yleinen valistus siitä, miten veneiden yleisimmät huolto-, maalaus- ja korjaustyöt voidaan tehdä niin, ettei vahingollisia aineita, kuten maalipölyä, öljyä ja jäähdytinnesteitä pääse veteen eikä maaperään.


Tavoitteena on laatia selkeästi määritellyt ja helposti toteutettavat ohjeet telakoille. Nämä sekä hyviksi todetut valmiit toimintamallit ovat jatkossa myös muiden venesatamien ja telakointialueiden käytettävissä.

 

Telakka-hanke on puolitoistavuotinen ja toteutetaan Varsinais-Suomen rannikkokuntien alueella. Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen liiton myöntämästä Maakunnan kehittämisrahasta.


Poutapilvi web design - P4