Baltic SeaBreeze

Kolmivuotinen Baltic SeaBreeze hanke päättyi vuoden 2007 lopussa. Hanke sai osarahoitusta EU:n Interreg IIIB Itämeriohjelmasta. Päätavoitteena koko hankkeessa on ollut Itämeren tilan parantaminen levittämällä tietoa veneilijöiden, satamien, venekerhojen, kalastajien sekä varustamojen keskuudessa siitä, miten meriympäristössä voidaan toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen aikana on pyritty havainnollistamaan, että jokainen meistä voi käytännön teoilla ja valinnoilla vaikuttaa puhtaamman Itämeren puolesta.

Turussa järjestetyssä hankkeen päätösseminaarissa hankekoordinaattorit Henrik Alsén ja Elin Svensson ottivat vastaan Baltic21-organisaation Baltic SeaBreeze -hankkeelle myöntämän Lighthouse-kunniakirjan.


Hankkeeseen osallistui 33 partneria kaikista Itämeren maista. Päävastuun hankkeesta kantoi Stiftelsen Håll Sverige Rent Ruotsista. Hankepartnerit jakautuivat kolmeen toimintakokonaisuuteen:

1. Marine Strategic Partnership

Kokonaisuuden vetäjänä toimi Pidä Saaristo Siistinä ry ja sen kohderyhmiä olivat venesatamat ja veneilijät. Yli 2000 henkilöä osallistui toimintaryhmän hankealueella järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Venesatamien pitäjille ja henkilökunnalle laadittiin ”Satamakäsikirja”, jossa on käytännön tietoa muun muassa palvelu-, turvallisuus-, ja ympäristötoimista satamissa. Satamakäsikirja löytyy nyt seitsemällä kielellä: englanniksi, suomeksi, venäjäksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi ja puolaksi.

Itämeren maista valittiin kuusi mallisatamaa, joiden kanssa työstettiin parhaita toimintatapoja. Suomessa mallisatamaksi valittiin Korpilahden Sinilippusatama. Sinilippu-ohjelma ja erityisesti veneilijän Sinilippu oli vahvasti mukana toimintakokonaisuudessa. Hankkeen aikana veneilijän Sinilippusitoumuksen allekirjoitti yli 2200 veneilijää. 

2. Media/Communication Strategy

Toimintaryhmän vetäjänä oli Stiftelsen Håll Sverige Rent ja siinä keskityttiin erityisesti Itämeren tilasta ja sen saastumista vähentävistä toimenpiteistä tiedottamiseen sekä hanketiedottamiseen, johon sisältyi muun muassa hankevideon tuottaminen ja www-sivujen ylläpito.

3. Fishing/Shipping network

Skagen Education Centerin hallinnoimassa kokonaisuudessa koulutettiin merimiehiä ja ammattikalastajia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti verkostoitumista hyödyntäen. Kansainvälisille kursseille osallistui yli 200 kalastajaa ja merimiestä.

Partnerit:

Latvia

Fee Latvia

Engures Port Authority

Liettua

Lithuanian Green Movement

Institute of Journalism at the Vilnius University

Lithuanian Youth Centre

Nida Marin

Norja

FEE Norway

Puola

EcoBaltic

Marina Gdynia

The Foundation for the Development of Gdansk University

Ruotsi

Håll Sverige Rent (Lead partner)

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Stockholms län

Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskolan

Svenska Båtunionen

Svenska miljödepartementet

Fiskeriverket

Riksföreningen Gästhamnar Sverige

Wallenius Wilhelmsen Lines

Saksa

Blue Flag office: DGU Schwerin German Association for Environmental Education

Baltic Energy Forum e.v.

Suomi

Pidä Saaristo Siistinä ry

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Tanska

Skagen Education Center

Storstroem County, Dept of Technology and Environment

Danish Outdoor Council

Skagen Skipper’s School

Baltic Fishermen’s Association

Venäjä

Keep St Petersburg Tidy Association

Frankardi Marina

Viro

Hoia Eesti Merd!

Piritan satama

Ympäristöministeriö


Baltic SeaBreeze logo


Ohjelman kansainväliset kotisivut:

 

Baltic SeaBreeze


Poutapilvi web design - P4