Loppuraportti

Pidä Saaristo Siistinä ry:n kaksivuotinen Itämeren rantojen roskaantumista tutkinut MARLIN-projekti on päättynyt ja tulokset on koottu loppuraporttiin. Projektissa olivat mukana Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia. Kahden vuoden aikana suoritettiin tutkimussiivouksia 23 rannalla yhteensä 138 kertaa.

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, jota ei kuitenkaan ole Itämeressä aiemmin tutkittu.


MARLIN-projektissa rantojen roskaantumisongelmaa tutkittiin ensimmäisen kerran yhtenäisen UNEPin kehittämän metodin avulla, jolloin tulokset ovat myös verrannollisia keskenään.

 

Suomessa tutkimusrantoja oli yhdeksän: Paraisilta Utö, Björkö ja Mustfinn, Turusta Ruissalon Kansanpuisto, Kaarinasta Hovirinta, Raaseporista Jussarö, Helsingistä Pihlajasaari ja Kotkasta Lehmäsaaren kaksi rantaa.


Rannat oli valittu siten, että ne edustaisivat tiettyjä rantatyyppejä: urbaania tai luonnontilaista rantaa tai niiden välimuotoa.

 

MARLINin tavoitteina oli roskaantumisen seurantamenetelmän testaamisen ja kehittämisen lisäksi paikantaa roskaantumisen lähteitä, roskien laatua ja määrää sekä lisätä tietoutta Itämeren roskaantumisongelmasta.

 

MARLINin tulokset koottiin loppuraporttiin, jossa pohditaan muun muassa roskaantumisen syitä ja tulevaisuuden toimenpiteitä merten roskaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Tutustu projektin loppuraporttiin täällä (pdf-tiedosto englanniksi)

Tiivistelmä Suomen tuloksista (pdf-tiedosto)

muoviimarlinlogot

Poutapilvi web design - P4