Insamlingens nuläge: 93 114,69 €

Målsättning: 500 000 €

Hjälp oss hålla skärgården ren – vi behöver nya fartyg!


Håll Skärgården Ren rf håller skärgården och insjöområdena rena och underhåller Sälle-stationerna med hjälp av fyra servicefartyg. Roope i Skärgårdshavet, Roope-Saimaa i Vuoksens vattenområde, Roopetar i Päijänne och Roope-Botnia i Bottniska viken.

Fartygen har redan tjänat Håll Skärgården Ren rf och dem som rör sig till sjöss i 20–30 års tid. De har varit i hård användning eftersom arbetet för att hålla skärgården ren pågår från morgon till kväll.

Nu samlar vi in medel för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete och göra det så bra som möjligt. Vårt fartygbestånd är i desperat behov av förnyelse.

Det mest akuta behovet av ett nytt servicefartyg finns i Skärgårdshavet och det första nya fartyget som skaffas kommer att ersätta Roope under 2017.

Kostnaden för ett bra servicefartyg är så stor att anskaffningen inte kan finansieras via föreningens basfinansiering. Därför behöver vi hjälp av just dig och alla som tycker att vårt arbete är viktigt!

Delta i insamlingen på det sätt du kan och utmana också dina vänner och bekanta att vara med och bidra!

På dessa sidor kommer vi att berätta hur insamlingen och vårt projekt framskrider.


Nya servicefartyget med i finansministeriets budgetförslag

I finansministeriets budgetförslag för nästa år finns ett anslag på en halv miljon euro för Skärgårdshavets nya servicefartyg.

Läs mera

 

11.04.2016 Hur går det för kampanjen Fixa flottan?

Under den gånga vintern arbetade vi hårt för att få statsfinansiering från riksdagen, men blev tyvärr besvikna alldeles på upploppet. Situationen är dock den att alla fyra servicefartyg behöver bytas ut under de närmaste åren.

Läs mera

 

lahjoita sms se

lahjoita verkkopankki se

Följ Fixa flottan-kampanjen också på Facebook!

facebook